2010 Riskiperimä | Inherited Risk

solo exhibition in Kalhama&Piippo in Helsinki

From series Riskiperimä | Inherited risk      watercolour on paper, size varies (2009-2011)

Riskiperimä -sarjan maalaukset olivat ensimmäisen kerran esillä Gallery Kalhama&Piipossa marraskuussa 2010. Maalausten lähtökohtana ovat valokuvakollaasit, joihin olen yhdistellyt elementtejä lehtikuvista, sotahistoriankirjoista poimituista kuvista, internetin kuvamateriaalista ja omista valokuvistani. Maalaukset eivät siis kerro mitään todellisista lotista ja sotilaista vaan ennemminkin omasta yrityksestäni kuvata ihmisen ja yhteisön tai roolin välistä ristiriitaa. Univormu edustaa minun maalausteni logiikassa kunniakasta velvollisuutta, toisaalta jotakin, jonka sisään on pakko onnistua puristautumaan. Onko univormu vapautus omista ajatuksista tai vastuusta, voiko sen taakse piiloutua?  Minua kiinnostaa myös ihminen univormun takana. Ne, he, kuvien ihmiset olivat totta. Välillä he tuntuvat katsovan minua yhtä intensiivisesti kuin minä heitä.

KalhamaPiippo2010

Gallery Kalhama Piippo 2010

Painting series Riskiperimä | Inherited Risk

The works from the Inherited Risk –series are based on photographic montages where I have combined elements from newspaper photos, images from military history, found material, internet imagery and my own personal photographs. In essence these paintings are not depicting anything ‘real’ about soldiers or Lotta-women. They are more an attempt – from my personal perspective – to represent the disparity between the private and public roles that we carry.

According to my painterly ‘logic’ the uniform illustrates both the glorious duties of individuals and similarly the overwhelming expectations that we meet in life. Does the uniform free its wearer from her own thoughts and responsibilities, can a person hide inside it? I’m interested in the people inside the uniforms. The persons depicted are real. Sometimes I feel that they look at me with the same intensity that I look at them.